مطالب مرتبط با :ریچ استاکر 
ریچ استاکر 

ریچ استاکر 

ریچ استاکر به انگلیسی reach stacker  یا container handler دستگاهی است که از آن برای جا به جایی کانتینرهای پر و خالی در بنادر ، ترمینالهای کانتینری،انبارهای تخلیه و بارگیری و … استفاده می شود. ریچ استاکرها قابلیت حمل سریع کانتینر را در مسافت های کوتاه را داردند و می توانند تا 5 طبقه کانتینر را ...